دسته بندی ها و توضیحات آرکوپال آذین اپال

arrow

محصولات آذین اپال ظروف شیشه ای رنگی هستند که برای اولین بار در صنعت ظروف آشپزخانه و پذیرایی درایران تولید شده است.

این محصولات با اوپال های سنگی متفاوت هستند و از میزان حساسیت بیشتری برخوردار است .